02 oktober 2019

15:30 - 19:00


College 1 - Financieel management

Tijdens dit college maakt u zich in kort tijdbestek de belangrijkste financiële begrippen en beslissingsinstrumenten eigen die van cruciaal belang zijn voor u als HR-professional. 

De resultaten: 

  • Inzicht in de basisprincipes van financieel management 
  • Het kunnen lezen van de belangrijkste financiële rapportages 
  • Doorgronden van de cijfers 

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, Directeur Capax Capital Partners, executive lecturer Nyenrode Business Universiteit 

 

09 oktober 2019

15:30 - 19:00


College 2 - Paradoxen van de toekomst

Als strategisch partner is de HR manager in staat een bijdrage te leveren aan de vraagstukken van de organisatie, zoals een herpositionering en een verandertraject. Dat vereist begrip van de strategische paradoxen van de organisatie, en de toegevoegde waarde van HR bij het managen van paradoxen. 
 
Bob de Wit reikt in het dit college van deze reeks de HR-manager handvatten aan om als volwaardig partner in dergelijke situaties mee te sparren. 

Prof. dr. Bob de Wit, Professor of Strategic Management, Nyenrode Business Universiteit

 

30 oktober 2019

15:30 - 19:00


College 3 - Duurzaam Human Resource Management: Het Verbinden van Mens en Organisatie

Duurzaam HRM kijkt naar de afstemming van HRM met de organisatieomgeving waarbij het respect voor de mens in de organisatie centraal staat. Dit vraagt om het continu balanceren van de belangen van de organisatie, de werknemer en de maatschappij. In dit college bespreken we hoe HRM de arbeidsrelatie op een duurzame manier kan vormgeven door zowel aandacht te hebben voor de duurzaamheid van individuele carrières als voor duurzame performance.  

Prof. dr. Pascale Peters, Hoogleraar Strategic Human Resource Management, Nyenrode Business Universiteit.

 

06 november 2019

15:30 - 19:00


College 4 - HR als strategisch businesspartner

  • Data gedreven HR 
  • De veranderende rol van HR 
  • Businesspartner: als deskundige van change, processen, leiders en teams 

 
Big data en HR analytics en technologische veranderingen zorgen voor een veranderende rol van HR. Welke competenties vraagt de toekomst van de HR business partner en waar moet deze zich op toeleggen? Hoe kan de HR businesspartner -in de wereld waarin feiten en data belangrijker worden- het verschil blijven maken voor de organisatie, naar leiders en hun teams, door data, mens en de organisatie te verbinden. 

Thomas van Meenen, HR director bij ASML

 

13 november 2019

15:30 - 19:00


College 5 - What’s cooking in HR?

HRM van breed naar concreet. Hans schetst op speelse wijze de megatrends die HR voor keuzen stellen. Van de 100-year life, Het Nieuwe Werken 2.0 tot gezond werkgeven (BRAVO!). Vervolgens zoomt hij in op specifieke thema’s die de agenda van HR bepalen of zouden moeten bepalen, zoals de relatie tussen het nieuwe beoordelen en beloning. Zijn college verrijkt hij met talloze voorbeelden uit zijn brede ervaring en adviespraktijk.

Hans van der Heijden, Offering Lead Total Reward Deloitte Human Capital

 

20 november 2019

15:30 - 19:00


College 6 - De bijdrage van HR aan de vernieuwingskracht in de organisatie

Versterken van een kansgerichte, innovatieve mindset: 

  • Wat zijn kleine acties met een positieve doorwerking op kansgericht denken en doen? 
  • De cruciale rol van HR bij het versterken van innovatiekracht 
  • U verlaat dit college met 100 ideeën over hoe u innovatiegericht HRM vorm kunt geven 

Prof. dr Jeff Gaspersz, Hoogleraar Innovatie, Nyenrode Business Universiteit